HEM FÖRETAGET SAGT OM OSSUTBILDNING SOFTOGRAM TV SHOP HJÄLP KONTAKTENG IN ENGLISH

Föreläsning och fortbildning

Softograms medarbetare har lång erfarenhet av arbete med IT som ett pedagogiskt redskap i undervisningen. Under många år har Katarina Öhman föreläst runt om i Sverige och förmedlat sina erfarenheter och tankar kring pedagogisk IT. Softogram erbjuder fortbildningtillfällen anpassade till skolans eller kommunens behov och krav. Hör av dig till oss för att diskutera innehåll och upplägg.


Föreläsningar på DVD

Med vår nya fortbildnings-DVD kan man på egen hand ta del av IT-pedagogiska föreläsningar kring hur och varför man bör arbeta med de olika programmen.

DVD:n kan beställas i vår shop.

Du som redan använder våra program är varmt välkommen att höra av dig och dela med dig av erfarenheter och upplevelser. Dels för att poängtera vad som redan är bra med våra produkter, men även för att belysa sådant som kan förbättras. Vi publicerar gärna dina kommentarer och synpunkter, men givetvis bara med din uttryckta tillåtelse.


Upphandla molntjänster

Behöver du veta mer om molntjänster och vad du ska tänka på vid en upphandling. På Softogram har vi stor erfarenhet av de frågeställningar och eventuella problem som kan dyka upp när det är dags att upphandla datorer och tjänster och hur skolan, dess personal och elever kan komma att påverkas.


Softogram TVLär dig mer online

Softogram erbjuder online utbildningar genom Softogram TV. Vi kommer fortlöpande att publicera utbildnings och informationsavsnitt på vår kanal på Youtube. Utöver Softogram TV har vi ett antal PDF'er som ni kan ladda ner och så finns vi tillgängliga på telefon och över e-post.

Att använda SpråkSkrin-1

Rapporter från arbete med några av programmen.

Sedan hösten 2002 har Tranås kommun använt SpråkSkrin-1 för att på bred bas kunna kartlägga fem- och sexåringars impressiva språk, det vill säga språkförståelse. Kommunens tal- och språkteam är ansvariga för projektet och genomför det tillsammans med personal inom förskola och skola.

Berörd personal (en ansvarig per förskola eller förskoleklass) har initialt fått en gemensam introduktion och genomgång av material och metod. Denna person är sedan ansvarig för att genomföra testet på ’sina’ barn, så kallade testledare. Målet har varit att alla berörda barn genomfört testet innan höstlovet.

För att skapa trygghet och upprätthålla sekretessen kring enskilda barns resultat har ett lösenord använts. Detta lösenord har endast varit tillgängligt för projektledarna samt IT-ansvarig person. Projektledarna har då möjlighet att via nätverksanslutning följa arbetets gång genom barnens resultat som sparas och registreras automatiskt.

När samtliga barn inom samma grupp/klass genomfört testet är det teamets uppgift att tillsammans med ansvarig testledare gå igenom och värdera barnens resultat utifrån materialets medföljande kriterier som finns redovisade i manualen. Under detta samtal diskuterar man fram hur uppföljning och åtgärder kan se ut för de barn som ’fastnat i nätet’ och presterat ett lågt resultat. För varje enskilt uppmärksammat barn upprättas en åtgärdsplan.

I Tranås kommun är Språkskrin-1installerat på kommunens server med en nätverksinstallation. På så vis är materialet flexibelt tillgängligt för personalen, det vill säga en arbetsplatsinstallation har sedan gjorts utifrån testledarnas önskemål.

Genom att skapa en grupp som heter Personal test och en person i gruppen som heter Personal alla, har testledarna möjlighet att själva genomföra testet för att få kännedom om materialet innan de påbörjar arbetet med barnen. De barn som är berörda finns redan namngivna under respektive förskola eller förskoleklass och färdiga att hämta upp i samband med att de ska påbörja testningen och loggar in sig.

För ytterligare information kring Tranås kommuns arbetssätt och användande av materialet är ni välkomna att höra av er oss.

© Copyright Softogram AB 2012