HEM FÖRETAGET SAGT OM OSSUTBILDNING SOFTOGRAM TV SHOP HJÄLP KONTAKTENG IN ENGLISH

Softogram AB

är Sveriges ledande producent av pedagogisk programvara för hela grundskolan inom de de flesta ämnen. Katarina Öhman/VD har utvecklat cirka 30 olika dataprogram sedan mitten på 80-talet. Vår målsättning är att framställa dataprogram som är omfattande, utvecklande och lätta att använda - både för elever och lärare. Indivualisering och dokumentation är viktiga delar för att alla elever ska nå sina mål. Våra program har välutvecklade verktyg för detta.

Idag finns ett eller flera av Softograms dataprogram på mer än hälften av Sveriges grundskolor. Fler och fler kommuner tecknar också kommunavtal.

Genom att använda Softograms dataprogram får skolan tillgång till moderna verktyg for lärandet med vars hjälp lärarna kan kvalitetssäkra och individualisera kunskapsinhämtningen. 

Softograms program utvecklar undervisningen och inläringen
Idag använder tusentals elever i Sverige och i andra länder dagligen Softograms program. Fler och fler förstår att våra digitala verktyg bör användas i en modern undervisning, kopplat till de nya styrdokumenten och i arbetet med Individuella utvecklingsplaner. Möjligheten för elever att i egen takt, på egen nivå, få träna och utveckla sin förmågor är nyckeln till goda resultat i skolan.

Många av vara program översatts till flera språk. Vi finns idag i nio länder.

Softograms pedagogiska dataprogram består av tre viktiga delar:

Ett omfattande och väl strukturerat innehåll som stämmer med skolans kunskapsmål.

En administrativ del som hjälper lärare och elever att nå målen och att kvalitetssäkra elevernas kunskaper på ett sätt som ar svårt att göra med”analoga läromedel” (arbetsböcker mm). Här får man hjälp att individualisera övningarna och dokumentera elevernas resultat i form av rätt och fel, men också i flera av programmen elevernas tal-, språk- och läsutveckling.

En editor som ar välutvecklad och enkel att använda för att andra, anpassa och bygga ut programmet så det passar lärare och elever än mer. Vi anser att eleven har större möjligheter att nå målen om kunskapsdelarna tydliggörs och eleven kan följa sin utveckling. Eleven ser tydligt om han/hon har erövrat de kunskaper som tränas. 

Vi anser också att det är viktigt att eleven kan presentera sina erövrade kunskaper för sina föräldrar vid utvecklingssamtalen. Detta är möjligt för läraren att erbjuda med vara program. I programmen finns funktioner att individualisera på ett enkelt satt, vilket gör att programmen mycket väl lampar sig for att sätta mål och reflektera över sina kunskaper inom ramen för Individuella Utvecklingsplaner, IUP. Alla Softograms dataprogram har skapats av följande skäl:

  • Ett organisatorisk problem i klassrummet. T ex mojligheten att individualisera.

  • Ett kunskapsrelaterat problem. Olika elever behöver olika lång tid på sig att lära och skolan måste använda sig av olika lärstilar.

  • En teknisk mojlighet och ett tekniskt problem. IT öppnar nya möjligheter att förstärka och utveckla elevernas lärande genom att anvanda Multimedia; text, ljud, bild och video. Samtidigt är dessas handhavande inte det allra enklaste för lärarna. Vi har därför utvecklat dataprogram som ska ta bort många av dessa tekniska svårigheter så att tekniken inte ska vara ett hinder för att använda funktionerna. Ett exempel på detta är den ljudinspelande funktionen i våra program. Med den kan alla lärare låta sin elever spela in sin läsning, språk, sång mm. Att förenkla tekniken har varit ett av Softograms främsta mål. Allt för att underlätta användningen av IT i skolan.

Vänliga hälsningar

Katarina Öhman/VD Softogram AB

 

 

 

 

På Softogram arbetar...

Katarina Öhman

VD och programutvecklare

Katarina har arbetat med att utveckla ca 30 olika dataprogram för skolan sedan mitten av 80-talet. 2004 erhöll hon det prestigefyllda nationella IT-priset Guldäpplet.

I det två böckerna Läraren-Eleven-Datorn och En röd tråd genom skolan i Spåren av ITIS har hon beskrivit och förmedlat sina ideer kring hur elever och lärare ska kunna nyttja IT för ett redskap i olika lärandesituationer och lärmiljöer. Idag leder hon arbetet inom Softogram och arbetar hela tiden med nya program och pedagogiska handledningar

Andreas Öhman

Utvecklingschef

Utbildad pedagog inom musik och samhällsorienterande ämnen. Andreas ansvarar bland annat för konverteringen av våra program till webb, det plattformsoberoende distributionssystemet Softogram Learning Center samt vårt nya dataprogram Musikknep. Andreas fungerar som projekt-ledare för utvecklingen av appar samt nya dataprogram på webben.
Han har komponerat och arrangerat ett flertal låtar i Musikknep och skapat apparna Räkneknep, iMatch iT ABC samt flera titlar i EDU Memory serien.

Martin Öhman

Produktionsassisten, ljudtekniker

Martin är utbildad musiker och kompletterar musikerjobbet med arbete med ljudstudion där all ljudproduktion till programmen sker samt för Softograms Facebooksida. Martin är en av kompositörerna/arrangörerna till musiken i Musikknep.

Joakim Lundberg

Produktionsassistent till Katarina Öhman

Peter Öhman

Ekonomiansvarig

Peter sköter den löpande ekonomiska driften samt arbetar tillsammans med Andreas och Martin med produktion av musik och ljud till de olika programmen. Mycket av musiken till programmet Musikknep har Peter komponerat och arrangerat.


Formgivning av trycksaker

Qwack Text och Bild gör allt reklammaterial som inte tas fram internt.

Utvecklare och Webdesign

Niclas Nilsson tillsammans med anlitade externa resurser.


Softogram i världen

Land Företag
Finland & Australien  Spectronics
Finland  Cogn Aid Oy
Italien  Helpicare
Nederländerna  Opdidakt Supplies
Cypern & Grekland  
Storbritannien  Inclusive Technology UK
USA  Inclusive Technology US
© Copyright Softogram AB 2012