HEM FÖRETAGET SAGT OM OSSUTBILDNING SOFTOGRAM TV SHOP HJÄLP KONTAKTENG IN ENGLISH

LäsFlyt™

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp 8  På minuten – Lästester

minuten

Den här funktionen är inte tänkt att fungera som något man övar på utan endast användas för att få fram ett testresultat som kan sparas för att följa en utveckling och ge underlag för att ställa rätt antal ord per minut i andra övningar. Naturligtvis kan man använda den här funktionen att träna olika ord men kanske inte de orden som finns i temat På minuten eftersom dessa är till för dokumentation och uppföljning.

påminuten3Texterna som finns under övningen PÅ minuten finns som pdf fil och kan skrivas ut på papper

 Använd programmets Spara funktion även för lästestet som du gjorde på papper. Längst till höger finns antalet ord för att underlätta uträkningen

När man markerat sista ordet räknar datorn ut antalet lästa ord på en minut. Lyssna på inspelningen och markera alla felaktiga ord. Dessa placeras automatiskt i listan.

Klicka på knappen SPARA för att lagra resultatet.

Skriv ut pdf dokumentet genom att klicka på knappen med Skrivaren uppe i verktygslisten.

minuten2

Resultatredovisning på minuten

meny elever
Välj Lästider i menyn Elever

En dialogruta som visar lästider för övningen ”På minuten” i form av en tabell. Här kan man visa resultat för grupper eller enskilda elever.

filtreraresultat

Det går även att filtrera på datumintervall. Man kan kryssa för om startdatum eller slutdatum ska användas. Så länge man inte anger något så sker alltså inte någon filtrering.

Ändra datum Från: Markera i rutan framför, klicka på månaden så den blåmarkeras. Ändra med pilarna upp eller ner. Upprepa med år och dag på samma sätt. Man kan också skriva in månadens nummer eller dagens nummer

Ändra datum Till:  på samma sätt.

Visa resultat för hela gruppen

resultatstaplarVälj en grupp i listan. I nedre fältet visas de individuella resultaten. Skriv ut genom att klicka på knappen Skriv ut

På gruppnivå kan man inte visa resultaten grafiskt

Visa resultat för en enstaka elev grafiskt med staplar

Markera en elev och sätt datumintervallet som du vill visa. Klicka på knappen Visa graf. Den grafiska bilden visar resultaten som eleven gjort. För muspilen över staplarna så visas datum och resultat till höger

Gå tillbaka

 

Läsflyt för ökad läshastighet

Under våren 2013 genomförde ca 250 elever i grundskolan och gysärskolan ett 5 veckors läsprojekt.

Eleverna ökade sin läshastighet betydande. Genomsnittsökningen blev ca 12 ord per minut, både för grupperna som arbetade med programmet i helklass och de elever som arbetade med programmet inom specialundervisningen.

En ökning med 12 ord/minut i genomsnitt efter 5 veckors träning bör betraktas som ett mycket bra resultat!


Lektionsexempel

Ökad läsförmåga.
Intensivträning.
Minnesträning.

Knapp1
Lyssna, läs och spela in. Dokumentera ljudinspelning med datum.

Knapp1

Mata fram ord och läs dem i din egen takt.

Knapp1

Orden försvinner med den hastighet som är elevens nuvarande läsförmågan. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Markörmedföljning med elevens nuvarande läshastighet. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Rullande ord från höger ger extra träning för att hinna läsa den rullande texten längst ner på TV-skärmen.

Knapp1

Blinkande ord/Flashcard. Visning av orden kan ställas ner till 0,1 sekund. Metodens effektivitet är väl dokumenterad. Välj mellan att läsa orden eller att skriva dem. Tränar både läsning, stavning och studieteknik. Effektiv minnesträning.

Knapp1

Stavning. Diktamensövning med ljud. Resultatet lagras.

Knapp1

På minuten. Välj mellan flera olika lästester på en minut. Funktionen ger information om antal ord man läser under den minuten. Resultatet lagras med namn och datum. Ett effektivt sätt att dokumentera individens och hela klassen läsförmåga och läsutveckling över tid.

Programmet finns också som privatlicens för att eleven ska kunna träna både i skolan och i hemmet.

 

 

© Copyright Softogram AB 2012