HEM FÖRETAGET SAGT OM OSSUTBILDNING SOFTOGRAM TV SHOP HJÄLP KONTAKTENG IN ENGLISH

LäsFlyt™

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp 7. Träna stavning – Diktamen

Du kommer endast att träna på orden som finns på den sida som du just nu läser.

Välj knappen Stava (Se ovan)
De finns 2 olika sätt att träna.

  1. Läsa upp ordet med talsyntes
  2. Läs upp ordet med inspelat tal

Markera i dialogrutan det sätt som du vill att ordet/orden ska presenteras för dig.

Vi rekommenderar funktionen Läs upp ordet med inspelat tal då man vill arbeta med stavning/diktamen. Ljudkvaliteten ät bättre med inspelat tal än med talsyntesen.

Det finns ca 20 000 inspelade ord. Det är de inspelade ord som finns programmet då ni köper det. Programmet väljer endast ord som det finns en ljudfil till då man valt funktionen Läs upp ordet med inspelat tal. Om man vill använda andra ord måste man välja Läs ordet med talsyntes.

Resultatet av din stavning/diktamen kan sparas med datum

I meny Elever/Resultat kan du hämta elevens resultat

Gå tillbaka

 

Läsflyt för ökad läshastighet

Under våren 2013 genomförde ca 250 elever i grundskolan och gysärskolan ett 5 veckors läsprojekt.

Eleverna ökade sin läshastighet betydande. Genomsnittsökningen blev ca 12 ord per minut, både för grupperna som arbetade med programmet i helklass och de elever som arbetade med programmet inom specialundervisningen.

En ökning med 12 ord/minut i genomsnitt efter 5 veckors träning bör betraktas som ett mycket bra resultat!


Lektionsexempel

Ökad läsförmåga.
Intensivträning.
Minnesträning.

Knapp1
Lyssna, läs och spela in. Dokumentera ljudinspelning med datum.

Knapp1

Mata fram ord och läs dem i din egen takt.

Knapp1

Orden försvinner med den hastighet som är elevens nuvarande läsförmågan. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Markörmedföljning med elevens nuvarande läshastighet. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Rullande ord från höger ger extra träning för att hinna läsa den rullande texten längst ner på TV-skärmen.

Knapp1

Blinkande ord/Flashcard. Visning av orden kan ställas ner till 0,1 sekund. Metodens effektivitet är väl dokumenterad. Välj mellan att läsa orden eller att skriva dem. Tränar både läsning, stavning och studieteknik. Effektiv minnesträning.

Knapp1

Stavning. Diktamensövning med ljud. Resultatet lagras.

Knapp1

På minuten. Välj mellan flera olika lästester på en minut. Funktionen ger information om antal ord man läser under den minuten. Resultatet lagras med namn och datum. Ett effektivt sätt att dokumentera individens och hela klassen läsförmåga och läsutveckling över tid.

Programmet finns också som privatlicens för att eleven ska kunna träna både i skolan och i hemmet.

 

 

© Copyright Softogram AB 2012