HEM FÖRETAGET SAGT OM OSSUTBILDNING SOFTOGRAM TV SHOP HJÄLP KONTAKTENG IN ENGLISH

LäsFlyt™

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp 3. Ord försvinner från vänster till höger.

Tränar läshastigheten

A: Orden försvinner med ett visst antal ord/minut. Denna tid bestämmer du själv.  Anpassa tiden till den du uppnådde när du gjorde Knapp 8 På minuten, eller annat likvärdigt lästest.

Öka hastigheten successivt.

För att hinna läsa textremsan på TV bör man hinna läsa cirka 115-120 ord per minut.


Den här funktionen har visat sig vara mycket effektiv, men den kräver att man förbereder den noga. Eleven får inte känna sig stressad utan ska hinna med. Sätt en hastighet som motsvarar elevens läshastighet och öka om hon/han läser långt före orden som försvinner. Sänk om hon/han inte hinner med. Det som krävs är en liten ansträngning utöver det vanliga.
De elever som vi testat läser alla minst 10 % snabbare med den här funktionen än vid traditionell läsning från papper. Genom att träna på det här sättet kommer den nya hastigheten snart att bli elevens vanliga hastighet.

Gå tillbaka

 

Läsflyt för ökad läshastighet

Under våren 2013 genomförde ca 250 elever i grundskolan och gysärskolan ett 5 veckors läsprojekt.

Eleverna ökade sin läshastighet betydande. Genomsnittsökningen blev ca 12 ord per minut, både för grupperna som arbetade med programmet i helklass och de elever som arbetade med programmet inom specialundervisningen.

En ökning med 12 ord/minut i genomsnitt efter 5 veckors träning bör betraktas som ett mycket bra resultat!


Lektionsexempel

Ökad läsförmåga.
Intensivträning.
Minnesträning.

Knapp1
Lyssna, läs och spela in. Dokumentera ljudinspelning med datum.

Knapp1

Mata fram ord och läs dem i din egen takt.

Knapp1

Orden försvinner med den hastighet som är elevens nuvarande läsförmågan. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Markörmedföljning med elevens nuvarande läshastighet. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Rullande ord från höger ger extra träning för att hinna läsa den rullande texten längst ner på TV-skärmen.

Knapp1

Blinkande ord/Flashcard. Visning av orden kan ställas ner till 0,1 sekund. Metodens effektivitet är väl dokumenterad. Välj mellan att läsa orden eller att skriva dem. Tränar både läsning, stavning och studieteknik. Effektiv minnesträning.

Knapp1

Stavning. Diktamensövning med ljud. Resultatet lagras.

Knapp1

På minuten. Välj mellan flera olika lästester på en minut. Funktionen ger information om antal ord man läser under den minuten. Resultatet lagras med namn och datum. Ett effektivt sätt att dokumentera individens och hela klassen läsförmåga och läsutveckling över tid.

Programmet finns också som privatlicens för att eleven ska kunna träna både i skolan och i hemmet.

 

 

© Copyright Softogram AB 2012