HEM FÖRETAGET SAGT OM OSSUTBILDNING SOFTOGRAM TV SHOP HJÄLP KONTAKTENG IN ENGLISH

LäsFlyt™

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp 1. Läs, klicka och lyssna på högläsningen och spara med datum.

A: Läs. Läs orden
B: Lyssna på uttalet av orden
C: Läs upp orden med en talsyntes (talsyntesen ingår inte i programmet)
D: Spela in läsningen i mikrofonen.
E: Spara. Programmet sparar inspelningen med datum

Listan med namn finns med för att du ska kunna spara ditt resultat även om du har glömt att välja ditt namn i lässchemat före övningen. OBS! Om du inte finns med på listan kan du inte spara ditt resultat.

Uttal av ord - Lyssna på uttal av enstaka ord

Placera muspilen på ett ord och klicka med vänster musknapp. Ordet spelas upp med en svensk inspelad röst. Alla orden som finns med vid leverans har en ljudinspelning med en mänsklig röst (ej talsyntes)

Spela in läsningen, träna uttal
Ljud –  Spela in din högläsning

Spela in genom att klicka på knappen med den röda ringen längst ner. När den börjar blinka kan du börja inspelningen. Tala i mikrofonen.
Stoppa inspelningen med knappen  med den fyrkantiga bilden. Det inspelade talet lagras automatiskt i mappen Tal, om du väljer att spara efter att du svarat på alla frågorna.
Lyssna på ljudet genom att klicka på knappen med pilen  Om du inte är nöjd klickar du på mikrofonen och gör en ny inspelning. Den gamla försvinner automatiskt.
Radera ett ljud med knappen med krysset, längst ner.

Talsyntes

Med talsyntesknapparna kan man få hela eller delar av texten uppläst.
Knapparna betyder i tur och ordning.
”Spela upp”, ”Paus” och ”Stoppa uppspelningen”.

OBS! De talsynteser som programmet använder är Microsofts talsynteser, t ex Sam m fl. Andra SAPI talsynteser kan också användas men får då köpas separat.
Reglera hastigheten genom att skjuta reglaget till höger eller vänster

Lyssna på inspelat och sparat ljud.

Välj i menyn Elever Välj resultat.

Markera en elev. Markera en bok som har ett lagrat inspelat tal. Det finns en markering i kolumnen Ljud. Klicka på knappen ”Ljud” så spelas ljudet upp.

Läsa på tid

Man kan mäta tiden som det tar för en elev att läsa en text. Tiden mäts mellan från start till dess att eleven har valt knappen uppgifter.. Denna tid sparas om eleven väljer SPARA och kan sedan hämtas fram i elevens resultatredovisning.

tom

Radera resultat

Du raderar ett resultat från listan genom att först markera resultatet som du vill ta bort och sedan klicka på knappen ”Radera”.

Gå tillbaka

 

Läsflyt för ökad läshastighet

Under våren 2013 genomförde ca 250 elever i grundskolan och gysärskolan ett 5 veckors läsprojekt.

Eleverna ökade sin läshastighet betydande. Genomsnittsökningen blev ca 12 ord per minut, både för grupperna som arbetade med programmet i helklass och de elever som arbetade med programmet inom specialundervisningen.

En ökning med 12 ord/minut i genomsnitt efter 5 veckors träning bör betraktas som ett mycket bra resultat!


Lektionsexempel

Ökad läsförmåga.
Intensivträning.
Minnesträning.

Knapp1
Lyssna, läs och spela in. Dokumentera ljudinspelning med datum.

Knapp1

Mata fram ord och läs dem i din egen takt.

Knapp1

Orden försvinner med den hastighet som är elevens nuvarande läsförmågan. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Markörmedföljning med elevens nuvarande läshastighet. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Rullande ord från höger ger extra träning för att hinna läsa den rullande texten längst ner på TV-skärmen.

Knapp1

Blinkande ord/Flashcard. Visning av orden kan ställas ner till 0,1 sekund. Metodens effektivitet är väl dokumenterad. Välj mellan att läsa orden eller att skriva dem. Tränar både läsning, stavning och studieteknik. Effektiv minnesträning.

Knapp1

Stavning. Diktamensövning med ljud. Resultatet lagras.

Knapp1

På minuten. Välj mellan flera olika lästester på en minut. Funktionen ger information om antal ord man läser under den minuten. Resultatet lagras med namn och datum. Ett effektivt sätt att dokumentera individens och hela klassen läsförmåga och läsutveckling över tid.

Programmet finns också som privatlicens för att eleven ska kunna träna både i skolan och i hemmet.

 

 

© Copyright Softogram AB 2012