HEM FÖRETAGET SAGT OM OSSUTBILDNING SOFTOGRAM TV SHOP HJÄLP KONTAKTENG IN ENGLISH

LäsFlyt™

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Knapp1Knapp1Knapp1Knapp1

Klicka på knapparna ovan för att lära dig mer om Läsflyt

LäsFlyt - Ortografisk helordsmetod

På dessa sidor kan du lära dig mer om hur du kan arbeta med LäsFlyt. LäsFlyt är ett nytt läsinlärnings- och lästräningsprogram som på effektivt, stimulerande och strukturerat sätt ökar elevernas läsförmåga. Programmet tränar olika lässtrategier – från fonologisk läsning till ortografisk helordsläsning, vilket är grunden för en god läsförmåga.

För alla elever och alla åldrar, 7+, gymnasiet och komvux.

Övningarna är indelade efter antalet bokstäver och sorterade i grupperna ordbilder, ljudenliga, högfrekventa ord, dubbelteckning, konsonantförbindelser, j–ljud, sj–ljud, tj–ljud och långa ord.

Välj mellan åtta olika metoder och 180 olika övningar med ungefär 15000 inlästa svenska ord för att öka elevernas läsförmåga. Läraren kan enkelt ändra och skapa egna läsövningar och tester.

Läsflyt

 

Läsflyt för ökad läshastighet

Under våren 2013 genomförde ca 250 elever i grundskolan och gysärskolan ett 5 veckors läsprojekt.

Eleverna ökade sin läshastighet betydande. Genomsnittsökningen blev ca 12 ord per minut, både för grupperna som arbetade med programmet i helklass och de elever som arbetade med programmet inom specialundervisningen.

En ökning med 12 ord/minut i genomsnitt efter 5 veckors träning bör betraktas som ett mycket bra resultat!


Lektionsexempel

Ökad läsförmåga.
Intensivträning.
Minnesträning.

Knapp1
Lyssna, läs och spela in. Dokumentera ljudinspelning med datum.

Knapp1

Mata fram ord och läs dem i din egen takt.

Knapp1

Orden försvinner med den hastighet som är elevens nuvarande läsförmågan. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Markörmedföljning med elevens nuvarande läshastighet. Hastigheten ökas efter hand.

Knapp1

Rullande ord från höger ger extra träning för att hinna läsa den rullande texten längst ner på TV-skärmen.

Knapp1

Blinkande ord/Flashcard. Visning av orden kan ställas ner till 0,1 sekund. Metodens effektivitet är väl dokumenterad. Välj mellan att läsa orden eller att skriva dem. Tränar både läsning, stavning och studieteknik. Effektiv minnesträning.

Knapp1

Stavning. Diktamensövning med ljud. Resultatet lagras.

Knapp1

På minuten. Välj mellan flera olika lästester på en minut. Funktionen ger information om antal ord man läser under den minuten. Resultatet lagras med namn och datum. Ett effektivt sätt att dokumentera individens och hela klassen läsförmåga och läsutveckling över tid.

Programmet finns också som privatlicens för att eleven ska kunna träna både i skolan och i hemmet.

 

 

© Copyright Softogram AB 2012