emptySLCApparSTV

Softograms program på webben

I skolan - I hemmet - På datorer - På lärplattor – På smarta telefoner
Pedagogiskt utvecklande och lättanvända program - både för elever och lärare.
För läraren som undervisningsredskap - individuellt eller i grupp/klass
För eleven som tränings/lärredskap  -  i skolan och hemma
Effektivt, tidsbesparande och enkelt

KatalogLadda hem broschyren och läs mer om
våra webbprogram

Program för:
- Grundskolan F-9 och särskolan.
- Ökad matematisk förmåga.
- Ökad läsförståelse, lästeknik, studie teknik, språklära, ordkunskap och stavning.
- Språkinlärning och språkträning,
eng, ty, fr, sp, fi, it, port.
- Språkknep svenska för nyanlända
- Engelsk grammatik och mycket annat

Softograms SLC-katalog

Läs mer om Softogram

 

Rekommendera oss...

 

 

 

Läs mer om programmen 


Klicka här


LäsFlyt

LäsFlyt är ett nytt läsinlärnings- och lästräningsprogram som på effektivt, stimulerande och strukturerat sätt ökar elevernas läsförmåga. Programmet tränar olika lässtrategier – från fonologisk läsning till ortografisk helordsläsning, vilket är grunden för en god läsförmåga.

Läs mer om LäsFlyt


Pedagogiska tips, manualer och handledningar

Klicka här

 

© Copyright Softogram AB 2012